Bạn đã từng gặp một từ ngữ chuyên ngành y khoa làm bạn bối rối? Bạn có thể tìm hiểu ý nghĩ của từ ấy thông qua danh sách sắp xếp từ A-Z với hơn 10,000 thuật ngữ và chữ viết tắt trong y khoa. Những thông tin đáng tin cậy và cập nhật nhất của chúng tôi được tham khảo từ rất nhiều nguồn y khoa để đảm bảo độ chính xác. Để tìm một thuật ngữ trong từ điển, bạn hãy bắt đầu bằng việc nhấn vào một chữ cái trong danh sách A-Z hay xem thêm từ điển anh việt y khoa

Tìm theo bảng chữ cái

Tìm theo nhóm điều trị

A

B

C

D

E

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y