Adaptogen

Một chất an toàn giúp con người có thể đáp ứng lại những căng thẳng của môi trường sống, có tác dụng cân bằng các cơ quan trong cơ thể.