Adrenaline

Là một hormone tuyến thượng thận, còn được gọi là epinephrine. Được dùng để tăng khả năng chiến đấu và phòng vệ.