Aldosterone

Một hormone được tiết ra bởi tuyến thượng thận gây ra tình trạng giữ muối và nước.