Áp chảo

Một thuật ngữ dùng để chỉ cách chiên thức ăn trong chảo ít dầu.