Bạch huyết

Chất lỏng trong các mạch bạch huyết trở về máu.