Ban phúc

Một hành động được thực hiện bởi những người Thầy để hồi phục sức khỏe cho một người nào đó.