Bất túc cổ tử cung (cổ tử cung khiếm khuyết)

Tình trạng mà cổ tử cung (phần ống giữa tử cung và âm đạo) quá yếu để mang thai.