Bày biện thức ăn vào trái cây

Một thuật ngữ nấu ăn mà đề cập đến việc cắt zigzags các cạnh của trái cây và rau quả và sử dụng như một vật liệu trang trí món ăn.