Bệnh căng thẳng thần kinh

Liên quan đến các mối mối liên hệ giữa trí não và cơ thể. Là các rối loạn sinh lý do yếu tố tâm lý gây ra.