Bệnh cấp tính

Gồm các triệu chứng nguy hiểm và bộc phát nhanh, thời gian chữa trị ngắn.