Bệnh động mạch vành

Xảy ra khi bệnh xơ vữa động mạch làm tim không nhận được máu và oxy đầy đủ.