Bệnh gan mãn tính và gây nguy hiểm

Một loại bệnh gan nghiêm trong do các tế bào gan bị thay thế bởi mô sẹo.