Bệnh lỵ a mip

Sự nhiễm trùng đường ruột đặc trưng bởi tiêu chảy nặng ký sinh trùng Entamoeba histolytica gây ra.