Bệnh són tiểu

Mất khả năng trong việc kiểm soát dòng chảy của nước tiểu từ bàng quang.