Bệnh tiểu đường khi mang thai

Một dạng tiểu đường xảy ra trong thời kì mang thai.