Bét, ve

Loài động vật 8 chân có kích thước nhỏ hơn những con nhện nhỏ 1/20 inch (khoảng 1.2 mm).