Bỏng nhiệt

Bỏng vì nhiệt xảy ra khi kim loại nóng, chất lỏng bỏng, hơi nước, hoặc ngọn lửa tiếp xúc với da của bạn.