Bớt xanh

Những đốm đậm màu xuất hiện trên lưng dưới và mông ở trẻ sơ sinh, nhưng thường sẽ biến mất trong vòng một vài năm.