Các phương pháp ngừa thai

Các biện pháp kiểm soát sinh sản bằng cách ngăn chặn tinh trùng xâm nhập vào tử cung.