Candidiasis

Sự phát triển quá mức dẫn đến mãn tính của bệnh nhiễm men nấm sinh dục.