Căng cơ tĩnh

Bài tập giãn cơ khởi động bằng việc nhảy bậc lên. Cách tập luyện này không được khuyến khích vì có thể làm cho cơ bắp đau nhức.