Cắt tuyến tiền liệt ở thành bụng

Phẫu thuật để loại bỏ tất cả các tuyến tiền liệt và các hạch bạch huyết lân cận thông qua một vết mổ ở thành bụng.