Chất căn bản

Các chất liệu gel dày gồm các tế bào, sợi và các mạch máu của sụn, xương và các mô liên kết.