Chất Carotene

Một sắc tố có trong thực vật tan trong chất béo và có thể được chuyển đổi thành vitamin A cho cơ thể.