Chất Leukotriene

Là hợp chất gây viêm được tạo thành khi oxy tương tác với chất béo không bão hòa dạng đa thể.