Chất silicon

Phổ biến trong các sản phẩm tạo kiểu tóc, silicon là chất từ silica hoặc cát.