Chất sinh ung thư

1. Bất kỳ chất nào gây ung thư.2. Sự phát triển của bệnh ung thư do một số hóa chất, vi rút, và các yếu tố bất thường trên tế bào