Chất tạo màu Anthocyanidin

Là họ màu phổ biến nhất làm cho các loại thực vật, trái cây và hoa chuyển từ màu đỏ sang xanh.