Chứng kiêng kị thực phẩm

Xảy ra khi một thành phần nào đó trong thức ăn tác động đến hệ tiêu hóa, làm cho họ không thể tiêu hóa thức ăn.