Chuyên gia nghiên cứu thẩm mỹ

Người mà công việc của họ là làm đẹp cho cơ thể.