Cơ thoi

Cơ bắp của lưng phía trên; dùng để hỗ trợ sự chuyển động của xương bả vai đến xương sống.