Cơ vòng niệu đạo bên ngoài

Cơ này bao quanh niệu đạo, ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra bên ngoài cơ thể.