Coenzyme

Một loại nonprotein cần thiết của một loại enzyme, thường là vitamin hoặc khoáng chất.