Dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Các dịch vụ nhằm bảo vệ tinh thần và thể chất được khỏe mạnh, ngăn ngừa hoặc điều trị các loại bệnh.