Giần (thịt) để (thịt) mềm hơn

Một thuật ngữ nấu ăn làm ra thực phẩm (thịt) mềm hơn bàng cách ướp, đập hoặc giần mềm.