Giữ nguyên tư thế căng cơ

Giữ nguyên tư thế căng cơ.