Glycerine

Là chất lỏng có trong nhiểu sản phẩm. Trong các dòng sản phẩm chăm sóc da, nó có tác dụng nâng cao khả năng giữ ẩm cho làn da.