Hạch bạch huyết

Cấu trúc hình hạt đậu nhỏ được tìm thấy trên khắp cơ thể. Các hạch bạch huyết sản xuất và lưu trữ tế bào chống nhiễm trùng.