Hấp

Một quá trình nấu thức ăn bằng cách đặt thức ăn lên chất lỏng sôi, nóng và dùng hơi nước để nấu thức ăn.