Hệ thống túi khí

Túi khí được thiết kế cho những trường hợp xảy ra tai nạn phần phía trước xe, đây là những tai nạn có tỷ lệ tử vong cao nhất.