Hội chứng suy liệt hô hấp (bệnh màng thấu quang)

Một trong những rối loạn phổi phổ biến nhất ở trẻ sinh non, gây khó khăn trong việc hô hấp.