Hội chứng, triệu chứng

Một nhóm các dấu hiệu và triệu chứng xảy ra với cùng một đặc điểm bệnh cụ thể hoặc cùng xảy ra trong điều kiện bất thường.