Hôn mê

Một cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ hoặc thiếu năng lượng.