Hormone Corticosteroid

Một nhóm các hormone được sản xuất bởi các tuyến thượng thận nhằm kiểm soát mức độ hấp thụ các chất dinh dưỡng và bài tiết muối và nước trong nước tiểu.