Hormone

Một chất được tiết ra từ tuyến nội tiết có chức năng kiểm soát và điều chỉnh các chức năng trong cơ thể.