Keo/ nhựa cây

Sản phẩm phức chất của tecpen, chảy ra trực tiếp từ thân cây hoặc chiết xuất từ hỗn hợp dầu thực vật và dung môi cồn.