Kháng thể

Một protein có trong cơ thể liên kết với kháng nguyên để vô hiệu hóa, ức chế hoặc tiêu diệt các kháng nguyên này.