Kinh doanh thảo dược

1. Những việc liên quan đến nghiên cứu và thử nghiệm các thảo dược.2. Việc kinh doanh các loại thảo dược.