Kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu

Kỹ thuật bảo vệ dây thần kinh trong cơ thể trong khi phẫu thuật. Ví dụ như trong khi phẫu thuật tuyến tiền liệt, phương pháp này được sử dụng để ngăn tổn thương cho các dây thần kinh kiểm soát cương cứng.